.

روسپی بزرگوار

بخشی از کتاب

 

چناچه در شرح کارهای سارتر آشکار گردید، دیگر دوران ما دورانی نیست که بتوان نظریه های فلسفی را با تدریس در دانشگاهها یا نشر کتابهای مخصوص میان مردم پخش نمود بلکه بسیاری از نویسندگان با نگارش رمان، مقاله، نمایشنامه، به جنبش اگزیستانسیالیسم مدد می کنند. افکار فلسفی شکل یافته سارتر در کتاب قطور ۷۲۴ صفحه ای فشرده ای مندرج است که (هستی و نیستی) نام دارد و گویا این کتاب برای اهل فن نگاشته شده که خود آنها نیز می گویند که از فهم همه آن عاجز مانده اند

© 2019 تمام حقوق این وب سایت متعلق به ژی‌پرس | All می باشد. | طراحی و اجرا ایران دیجیتال آرت