.

کلفتها

بخشی از کتاب: 

خوبی هایش! وقتی آدم هم زیبا است و هم ثروتمند خوب بودن و شیرین بودن برایش خیلی آسان است! آه شیرینیاش. ولی کُلفت بودن و خوب بودندلخوشی یک کلفت حرکتی است که وقت رفت و روب و ظرفشویی میکند. یک پَر کوچک را مثل یک بادبزن تکان میدهد. با یک گونی حرکات ظریف میکند...

 

© 2019 تمام حقوق این وب سایت متعلق به ژی‌پرس | All می باشد. | طراحی و اجرا ایران دیجیتال آرت