.

آنچه من هستم

بخشی از کتاب

امروز نه، اما آن روزها من کینه را شناختم. من تازه از وضع دردناک زمان اشغال نازیها بیرون آمده بودم که با کينۀ معاصرانم روبرو شدم. این در من تأثير خاصی گذاشت، ولی بعد همه چیز به خوبی پایان یافت. عده ای همیشه به من کینه ورزیدند. اما آنچه مهم بود این که جوانان با من روابط خوبی داشتند، تا حدود سال ۱۹۶۵. باید بگویم که وقایع ماه مه ۱۹۶۸ بدون من روی داد. حتی نزدیک شدن آن را هم احساس نمی کردم.  بعد در حوالی سال ۱۹۶۹ به جوانان نزدیک شدم و روز به روز بر شمارۀ خوانندگان جوان آثارم افزوده شد. امروز، وضع فرق می کند. چیز دیگری دارد شروع می شود: جرس فریاد می دارد که بربندید محملها

© 2019 تمام حقوق این وب سایت متعلق به ژی‌پرس | All می باشد. | طراحی و اجرا ایران دیجیتال آرت