.

افسانه شکسته مالرو

بخشی از کتاب

مالرو مردی نیست که او را بتوان در چارچوب سرزمینش نگریست. حقیقت آنکه مالرو در تاریخ جهان، یک نام بزرگ و یک قامت بلند خواهد ماند

مالرو با زندگی سرشار و پوینده اش، حتی پیش از مرگ، حتی در جوانی، به یک افسانه تبدیل شده بود. تواناییهایش در کار، و در پیکار، کم مانند و خیره کننده بود. در هفتاد و پنج ساله زندگی اش، راستی را چندین زندگی کرد و همه این زندگی ها، چه در عرصه هنر، چه در دنیای رمان و چه در جهان سیاست و نبرد، با درخششی از فرزانگی و بزرگی توام بود

این دانشجوی پیشین مدرسه زبانهای شرقی پاریس، با یک دست مینوشت و با دست دیگر، در چین و آسیای جنوبی شرقی و اسپانیا و فرانسه، سلاح آزادی و آزاد سازی را به کار میگرفت

© 2019 تمام حقوق این وب سایت متعلق به ژی‌پرس | All می باشد. | طراحی و اجرا ایران دیجیتال آرت